11

Rượu Chabot Ngỗng Xanh

Xuất Xứ: Pháp
Dòng Rượu: Armagnac
Thể Tích: 700ml
Nồng Độ: 40%

Được đánh giá 0 Sao

Chưa có đánh giá nào.

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công khai.Vui lòng nhập đầy đủ thông tin trước khi đánh giá *